Dun dun dun-dun dun

Watching the first episode of Macgyver on the tivo and noticed it was
directed by Alan Smithee… :)

One thought on “Dun dun dun-dun dun

Leave a Reply